Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus ja taiteilijaresidenssi

Villa Karo

Hälsan

 

Museum-948

De vanligaste hälsoproblemen hos dem som kommer från utlandet är olika magsjukdomar och malaria. Mot magåkommor hjälper en koleramedicin och mot malaria hjälper preventiv medicinering och myggmedel. Magsjukdom kan också förekomma i samband med malaria varför det är klokt att alltid kontakta läkare om man har feber i samband med en magsjukdom för att kontrollera att det inte är fråga om malaria. Läkarna i Benin är vana vid att sköta malaria och är duktiga på att ställa diagnos.

I Grand-Popo är kranvattnet drickbart men vissa personer får magproblem av vattnet om det inte först kokas. I varma förhållanden är det bra att dricka minst tre liter vätska per dygn.

Mera om vaccinationer som behövs inför Beninresan finns här.

Mera om vård vid magsjukdomar finns här.

Fölajnde vaccinationer behövs:gula febern (obligatorisk för alla som reser till Benin, vaccinationsintyg krävs), difteri-stelkramp, MPR, polio, hepatit A.

Eventuella tilläggsvaccin: hepatit B, tyfus, meningokock, kolera.

För mera information, läs här.

I Finland säljs tre olika slags preventiv malariamedicin:

Lariam (intas en gång i veckan)
Malarone (intas dagligen)
Doxicyklin (antibiotikabaserat preparat, intas dagligen)

Beträffande doxicyklin bör man observera att det är antibiotikabaserat. Läkarna i Finland ordinerar det framför allt om man är rädd för att Lariam ska ge svåra biverkningar (depression eller motsv.). Det intas liksom Malarone dagligen men är billigare. Problemet med doxicyklin är emellertid, att om man under kuren insjuknar i malaria har läkarna svårt att ordinera någon vård eftersom doxicyklin redan i sig själv är ett antibiotikum. Därför rekommenderar de afrikanska läkarna inte detta läkemedel.

Malariamedicineringen ger inte ett 100% skydd mot malaria och därför är det viktigt att skydda sig med myggmedel och kläder. Det är också viktigt att ha ett tätt myggnät runt sängen nattetid.

Läs mera till exempel här.

Andra läkemedel

Paracetamol värkmedicin (ibuprofen rekommenderas ej i tropikerna).

Medicin mot magsjukdomar och diarré (t.ex. Imodium, ifall man måste resa under magsjukan, preventivt kan man inta mjölksyrebakterier och för att upprätthålla vätskebalansen rekommenderas t.ex. lösningen Osmosal/ORS).

Skydd mot sol

Solen mitt på dagen bränner mycket fort och därför ska direkt solsken undvikas mellan kl. 11 och 15. Solsalva (minst 30 SPF) ger akuthjälp, men det bästa skyddet ger kläder och skugga.

Läkare och sjukhus

I staden Comé som ligger nära Grand-Popo finns en läkarstation och ett laboratorium som Villa Karo använder. Läkare kan beställas därifrån också till Grand-Popo. I Comé finns också ett välutrustat apotek där man bl.a. kan köpa malariamedicin och antibiotika. Regionsjukhuset ligger också där.

Också i Grand Popo finns en hälsocentral och ett apotek och i Villa Karo finns ett medicinskåp med medicin bl.a. för vård av magsjukdomar.